კვირა 16, დეკემბერი 2018

უზუსტობები ბათუმის მერიის ფინანსურ საქმიანობაში - აუდიტის დასკვნა

14, მარტი 2018 21:45:00

უზუსტობები მერიის ფინანსურ საქმიანობაში – სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ბათუმის მერიის 2016 წლის ფინანსურ ანგარიშს აქვეყნებს. შენიშვნები აქვთ საწვავის გამოყენებასთან დაკავშირებით, ასევე ტენდერებსა და სახელმწიფო ქონებასთან მიმართებით.

ანგარიშში მოხვდა ერთ-ერთი კომპანიისთვის ავანსად გადარიცხული თანხა, რომელმაც სამუშაოები არ შეასრულა, თანხას კი მერია ამ დრომდე ვერ იბრუნებს. ასევე შენიშვნები აქვთ პრემიებისა და დანამატების გაცემის დასაბუთებასთან დაკავშირებით. 


დღის ამბები