ორშაბათი 21, იანვარი 2019

სამედიცინო მარკეტინი - როგორ გამოიმუშავებენ ექიმები ხელფასს?

13, მარტი 2018 21:17:00

დიფერენცირებული ანაზღაურება ექიმებისთვის, ნორმად მიჩნეული ხელფასების დაგვიანება და გამოწვევად ქცეული მაღალკვალიფიციური მედიცინა საქართველოში – რა სისტემით იღებენ კერძო და სახელმწიფო კლინიკებში მედიკოსები ანაზღაურებას, არის თუ არა დამოკიდებული პაციენტთა რაოდენობა ექიმის კვალიფიციურობაზე და როგორ მუშაობს ბათუმში სამედიცინო  მარკეტინგი?

არიან ექიმები რომელთა ყოველთვიური ანაზღაურება დაახლოებით 100 ლარია, თუცა გვხვდებიან ისეთებიც რომლებსაც თვეში 20 000 ლარიც მიუღიათ.