ორშაბათი 21, იანვარი 2019

შრომის უსაფრთხოება - ბიზნესისა და ხელისუფლების ხედვა

13, მარტი 2018 21:20:00

ვინ უნდა აკონტროლოს შრომის უსაფრთხოება მშენებლობებზე? ცნობილია რომ ინსპექტირების ნაწილში გარკვეული ცვლილებები შედის.

ამასთან ახალი რეგულაცია მუშების გადამზადებას, ასევე ახალ თანამდებობას – შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის შემოყვანას ისახავს მიზნად. საკითხი რაც დღეს ფორუმზე მშენებელთა ნაწილმა გააპროტესტა შრომის ინსპექციის შექმნა და რეგულაციის გამკაცრებაა.

ისინი ფიქრობენ რომ შრომის უსაფრთხოება ობიექტებზე კერძო სექტორმა უნდა გააკონტროლოს. რას ფიქრობენ სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები და ექსპერტები?