ორშაბათი 21, იანვარი 2019

“ადგილობრივი  თვითმმართველობის არჩევნები: გამოცდილება და მომდევნო ნაბიჯები”

13, მარტი 2018 12:00:00

თვითმმართველობის არჩევნების დროს მიღებული გამოცდილება და მომდევნო ნაბიჯები -ამაზე კონფერემციაზე მსჯელობენ.  მიზანი 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს მიღებული გამოცდილების განხილვა ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების ჭრილში. მონაწილეები 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის შესაძლო გამოწვევების შესახებაც იმსჯელებენ.

960