ოთხშაბათი 23, იანვარი 2019

შრომის კანონმდებლობა

14, თებერვალი 2018 21:22:00

შრომითი უფლებების დაცვის მექანიზმების ეფექტიანობაზე ვისაუბრეთ ჩვენ “მთავარში” გასულ კვირას, რომელიც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეამოწმა.

დასკვნაში პირდაპირაა მითითებული, რომ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ურთიერთობებში ინტერესთა ბალანსი დამსაქმებლის სასარგებლოდაა დარღვეული. აუდიტი მიუთითებს შრომის ინსპექციის მცირე უფლებებსა და ნაკლოვანებებზე, ამასთან საუბარია ევროკავშირის მიერ დაწესებულ დირექტივებზე.


დღის ამბები