ოთხშაბათი 23, იანვარი 2019

მოქალაქე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

14, თებერვალი 2018 10:00:00

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია დევნილთა საკითხებზე კანონში შესატან ცვლილებებს განიხილავს.  მოსარჩელე უკანონოდ მიიჩნევს, რომ საკუთრება, რომელშიც იძულებით გადაადგილებული პირები ცხოვრობენ სარგებლობაში ვერ დაიბრუნა.

ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს წარმომადგენლის განმარტებით, ყველა ის შენობა სადაც სახელმწიფომ დევნილები შეასახლა მხოლოდ იმ პირობით გაიყიდა, რომ შემსყიდველი დევნილების საცხოვრებლიდან გასვლამდე საკუთრებით ვერ ისარგებლებდა.

1073

დღის ამბები