კვირა 16, დეკემბერი 2018

მრჩეველთა საბჭოს განმარტება

14, იანვარი 2018 15:13:00

განმარტება გაკეთდა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოშიც. თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი მიიჩნევს, რომ “ტელესპექტაკლი” მაუწყებლის საეთერო ბადეში უნდა შენარჩუნდეს.

ნატა იმედაიშვილის განცხადებით, მას და მრჩეველთა საბჭოს სხვა წევრებს მაუწყებლის მენეჯმენტთან პროექტის დახვეწილი ფორმატით შენარჩუნების საკითხზე კონსულტაციები ჰქონდათ.