შაბათი 17, ნოემბერი 2018

პეტიციების შედეგები და უპასუხოდ დარჩენილი კითხვები

12, იანვარი 2018 21:26:00

ითვალისწინებს თუ არა ხალხის აზრს და მოთხოვნებს შუახევის მერია? გარდა ინდივიდუალური შეხვედრებისა, მოქალაქეები თვითმმართველობას პეტიციის ფორმითაც მიმართავენ. ასეთი სულ ათი მიმართვა შევიდა შუახევის მერიაში 2016-2017 წლებში.

ერთ-ერთი ბოლო აგრარული ბაზრის მშენებლობას ეხება. მოთხოვნებს შორისაა შიდა სასოფლო გზების კეთილმოწყობა, სპორტული მოედნებისა და ბაღების მშენებლობა. რა გაითვალისწინა და რა არ გაითვალისწინა ადგილობრივმა მთავრობამ მიმდინარე წლის ბიუჯეტში?


დღის ამბები