კვირა 16, დეკემბერი 2018

''ბავშვები და მათი უსაფრთხოება ინტერნეტში''

11, დეკემბერი 2017 15:14:00

,,ბავშვები და მათი უსაფრთხოება ინტერნეტში”- ამ საკითხზე  გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლები  დეპუტატებთან და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის, ასევე მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციის წარმომადგენლებთან ერთად მსჯელობენ. დღესვე წარადგენენ პრეზენტაციას რომელიც მსოფლიოს ბავშვთა მდგომარეობას ეხება.