კვირა 21, ოქტომბერი 2018

არჩევნებმა, მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე ჩაიარა ხელვაჩაურში

21, ოქტომბერი 2017 20:15:00

არჩევნებმა, მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე ჩაიარა ხელვაჩაურში, სადაც 44 ათას 928 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. დაიხურა თუ არა ყველა საარჩევნო უბანი კანონის შესაბამისად.

1461