კვირა 21, ოქტომბერი 2018

რა ტიპის დარღვევები დაფიქსირდა ქედაში

21, ოქტომბერი 2017 10:48:00

ქედაში, მერისის  მე-18 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა ორი  ბიულეტენი სპეციალური ბეჭდის გარეშე გასცა.