ხუთშაბათი 20, სექტემბერი 2018

ცინარეთის სკოლის რეაბილიტაცია

13, ოქტომბერი 2017 12:05:00

შუახევში ცინარეთის სკოლას რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. შეიცვალა სახურავი, ფანჯრები, იატაკი, მოეწყო სველი წერტილი და პანდუსი. ინფრასტრუქტურისთვის  377 ათას 914 ლარი დაიხარჯა.

სამინისტროს 2017 წლის მიზნობრივი პროგრამის „საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების“ ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ბუთურაულისა და ჭვანის საჯარო სკოლებს, და ქიძინიძეების სკოლის სპორტულ დარბაზს. მიმდმნარე წელს დაიწყო სოფელ მაწყვალთისა და ჟანივრის საჯარო სკოლების მშენებლობაც. მუნიციპალიტეტში 43 საჯარო და 1 კერძო სკოლაა.

1623