კვირა 23, სექტემბერი 2018

ჩამორთმეული  საკუთრება  და  სასამართლო  დავები

12, ოქტომბერი 2017 21:25:00

კიდევ ერთი დავა, ამჯერად ხელვაჩაურის მიწის აღიარების კომისიას ეხება. თუმცა მისი აღსრულება ბათუმის მერიას მოუწევს. საუბარია ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე, რომელიც მოქალაქე ნუგზარ ფაღავას 2007 წელს დაუკანონეს, 2008-ში კი ჩამოართვეს.

“მითხრეს, რომ ეს მიწა უნდა დამევიწყებინა” – ყვება დაზარალებული. მიზეზად კომისიას მიწის  მდებარეობა ჰქონდა დასახელებული, რომ ტერიტორია ტურისტული განვითარების ზონაში იყო მოქცეული, სწორედ სუსტი დასაბუთებით განმარტა დღევანდელი გადაწყვეტილება მოსამართლე ლაშა თავართქილაძემ და კომისიის ოქმი ბათილად ცნო. 


დღის ამბები