პარასკევი 15, დეკემბერი 2017

პოლიტიკური შეაფასება

13, სექტემბერი 2017 18:00:00

ვაშინტონში გაკეთებული განცხადება შეაფასეს ქართულ პოლიტიკურ წრეებში...