კვირა 20, მაისი 2018

მონიტორინგი კვების ობიექტებში 

21, აპრილი 2017 21:00:00

სურსათის ეროვნული სააგენტოს გეგმიური შემოწმება. აჭარის რეგიონული სამსახურის სპეციალისტებმა ხორცისა და რძის პროდუქტების მაღაზიების სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები შეამოწმეს. დარღვევები ამ ეტაპზე არაა აღმოჩენილი.

სურსათის უვნებლობაში ძირითად პრობლემად ბათუმის აგრარულ ბაზარას და გარე-მოვაჭრეებს ასახელებენ, ამბობენ, რომ ამ შემთხვევაში დარღვევების აღმოფხვრას სათანადოდ ვერ აკონტროლებენ. 

1179