კვირა 20, მაისი 2018

ცვლილება განათლების შესახებ კანონში 

21, აპრილი 2017 21:00:00

სტუდენტთა უფლებების ეფექტიანი დაცვა  და უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებში სტუდენტთა თანაბარი მონაწილეობა. ცვლილებები იგეგმება განათლების კანონში, სტუდენტურ თვითმმართველობებთან დაკავშირებით. საქართველოს პარლამენტის განათლების კომიტეტმა დღეს ინიციატივები პირველი მოსმენით განიხილა.

კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ჯაში ამბობს, რომ ახალი სისტემით თვითმმართველობები სტუდენტების უფლებების დაცვაზე იქნება ორიენტირებული.

3118