კვირა 20, მაისი 2018

ლარიზაცია- ბინების ფასები

11, იანვარი 2017 21:20:00

გალარების გეგმას, როგორც აღმოჩნდა, მხოლოდ ოპოზიციაში არ იწუნებენ.  ხელისუფლების აკრიტიკებენ უძრავი ქონების სააგენტოებშიც, სადაც შიშობენ, რომ ერთის მხრივ,  შესაძლოა, ქონების შეძენის მსურველთა რიცხვი შემცირდეს, მეორეს მხრივ კი, ქონებაზე ფასები გაიზარდოს.