ოთხშაბათი 24, ოქტომბერი 2018

სამსახურების დებულებები