ოთხშაბათი 24, აპრილი 2019

სამსახურები

ნათია კაპანაძე
დირექტორი
ტელ.: 0422 274-370 
E-mail: http://kapanadze@ajaratv.ge

ჯემალ გვეტაძე
დირექტორის მოადგილე ტექნიკური განვითარების დარგში
ტელ.: (+995) 599 199 554
E-mail: jemali_g@ajaratv.ge

ზვიად ბერიძე
შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი
ტელ.: (+995) 577 17 58 17

ინგა გოგოლიშვილი
სატელევიზიო მაუწყებლობის განვითარების სამსახურის უფროსი
ტელ.: (+995) 591 980 520
E-mail: i.gogolishvili@ajaratv.ge

ამირან ვადაჭკორია
მიმდინარე მაუწყებლობის სამსახურის უფროსი 
ტელ.:(+995) 599 79 34 27
E-mail: broadcast@ajaratv.ge

იმედა თავდგირიძე
საავტორო-შემოქმედებითი გადაცემების სამსახურის უფროსი
ტელ.: (+995) 599 792 669 
E-mail: i.tavdgiridze@ajaratv.ge

შორენა ღლონტი
ახალი ამბების სამსახურის უფროსი
ტელ.: (+995) 591 004 943
E-mail: shorenaglonti@gmail.com

დავით ტრაპაიძე
რადიო და ინტერნეტ-მაუწყებლობის განვითარების სამსახურის უფროსი
ტელ.: (+995) 577 232 611
E-mail: g.moistsrapishvili@ajaratv.ge

ვაკანტურია
მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერის სამსახურის უფროსი
E-mail:

გია ქარცივაძე
საკადრო ბაზის განვითარების სამსახურის უფროსი
ტელ.: (+995) 593 345 434
E-mail:  HR@adjaratv.ge

ნინო უტიაშვილი
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
ტელ.: (+995)  577 05 54 30
E-mail: n.utiashvili@ajaratv.ge

რაულ ბერიძე
ფინანსური ეფექტიანობის სამსახურის უფროსი
ტელ.: (+995) 577 56 56 64